WebsiteNazorg wenst je fijne feestdagen. Van 25 december t/m 1 januari zijn wij gesloten.
Voor spoedgevallen is onze helpdesk beschikbaar.

Oplossing: Error establishing a database connection

Soms zie je deze melding in WordPress. Effectief heb je dan wel WordPress op jouw website draaien en volledig geconfigureerd, maar kan deze niet bij de database. Dit kan verschillende oorzaken hebben. #

 

Indien het een tijdelijke storing betreft, is het doorgaans niet meer dan dat de database server van jouw webhost het even te druk heeft. Hou dit wel in de gaten. Het kan zijn dat jouw webhost teveel klanten op één server heeft draaien waardoor jij en de andere klanten deze problemen kunnen ervaren.

Iets anders is dat de gegevens om bij de database te komen, mogelijk zijn gewijzigd. In dat geval moet je het bestand wp-config.php openen en de volgende inloggegevens nakijken;

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */

define( ‘DB_NAME’, ‘DATABASENAAM’ );

/** MySQL database username */

define( ‘DB_USER’, ‘GEBRUIKERSNAAM’ );

/** MySQL database password */

define( ‘DB_PASSWORD’, ‘WACHTWOORD’ );

/** MySQL hostname */

define( ‘DB_HOST’, ‘DATABASELOCATIE’ );

Is dat niet de oplossing, dan kan het zijn dat de “prefix” is veranderd. Alle datatabellen in de database hebben een eigen naam en krijgen van WordPress een eigen prefix mee. Dit is een random stukje tekst gevolgd door een underscore dat voor de tabelnaam wordt geplaatst. Dit maakt het voor hackers lastiger om de database te hacken en maakt het ook mogelijk om vanuit één database meerdere WordPress installaties te bedienen. Check met behulp van een tool als phpmyadmin wat de prefix moet zijn en of deze in de wp-config.php correct is ingesteld. Bijvoorbeeld;

$table_prefix = ‘wp_’;

Is het probleem nog steeds niet opgelost, dan moet er dieper worden gegraven in dit probleem. Neem gerust contact met ons op voor hulp.

Arjan Olsder