WebsiteNazorg wenst je fijne feestdagen. Van 25 december t/m 1 januari zijn wij gesloten.
Voor spoedgevallen is onze helpdesk beschikbaar.

Safari: Cannot parse response (NSURLErrorDomain:-1017)

Soms kan Apple Safari de foutmelding ‘Safari kan de pagina niet openen.’ weergeven. Safari op MacOS en iOS zegt dan dat de fout is: ‘cannot parse response’ (NSURLErrorDomain:-1017). Bovendien kun je in het error log van de server de melding ‘AH01623: client method denied by server configuration: ‘PURGE’ to …’ terugvinden.

Wanneer dit speelt, is er een incompatibility tussen de cache die je gebruikt en Apple’s Safari browser. Feitelijk stuurt Safari namelijk een commando af op de server, waar de server niet aan wil meewerken. Op dit moment hebben we dit probleem alleen gevonden in combinatie met WP Rocket. Wanneer je onder ‘cache’ de optie ‘caching voor mobiele apparaten inschakelen’ uitschakelt, is het probleem verholpen. Dit probleem hebben we gevonden in combinatie met PHP 7.4, 8.0, 8.1, 8.2.

We hebben dit probleem bij WP Rocket gemeld. We hebben helaas nog geen manier om die cache toch aan te kunnen zetten.

Arjan Olsder