WebsiteNazorg wenst je fijne feestdagen. Van 25 december t/m 1 januari zijn wij gesloten.
Voor spoedgevallen is onze helpdesk beschikbaar.

Verwijder bronnen die de weergave blokkeren

Om jouw webpagina’s te genereren, maakt jouw website heel veel bestanden aan met daarin CSS en JavaScripts. Daarnaast kan het zijn dat jouw website nog veel van dit soort bestanden uit externe bronnen moet betrekken. Denk aan Google Fonts. Google PageSpeed Insights zal dan de melding “Verwijder bronnen die de weergave blokkeren” geven of in het Engels “Eliminate render-blocking resources”.

De oplossing om van deze melding af te komen is om een zogenaamd kritisch pad voor het laden van JavaScripts en CSS uit te stippelen. Daarmee geeft de website de browser aan welke CSS en JavaScripts het eerst moeten worden geladen om te zorgen dat de site zo snel mogelijk functioneel is voor de gebruiker. Daarbij gaat het vooral om de interactiviteit die meteen in beeld komt. Denk bijvoorbeeld aan jouw menu.

Goede caching plugins zijn in staat om dit kritisch pad veelal automatisch te berekenen. Heb je hier hulp bij nodig, dan weet je ons te vinden.

Arjan Olsder