WebsiteNazorg wenst je fijne feestdagen. Van 25 december t/m 1 januari zijn wij gesloten.
Voor spoedgevallen is onze helpdesk beschikbaar.

Wat is de AVG?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is de Nederlandse naam voor de GDRP. De GDPR is de Europese wet en GDPR staat voor General Data Protection Regulation. #

 

De General Data Protection Regulation is op 25 mei 2016 aangekondigd en zal per 25 mei 2018 in werking worden gesteld. Ongeacht hoe de wet lokaal heet, hij geldt voor alle organisaties in Europa. De periode van een jaar is ingesteld om lokale autoriteiten en organisaties de tijd te geven om over te stappen op de Europese wetgeving. Heeft uw organisatie vestigingen in meerdere landen, kunt u uit één autoriteit kiezen die toezicht houdt op alle vestigingen in alle EU landen. Dit kan omdat de wet overal gelijk is.

De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De WBP is in Nederland van kracht tot de ingang van de AVG. De WBP was een lokale privacy wetgeving die door de Autoriteit Persoonsgegevens werd gehandhaafd. De Autoriteit Persoonsgegevens zal ook de partij zijn die de handhaving van de AVG zal uitvoeren.

De AVG is van kracht voor alle organisaties die met burgers in de EU te maken hebben. Het maakt niet uit of u een non-profit bent, een multinational of een ZZP’er.

Let op: Er is geen certificering binnen de AVG. Iedereen kan en mag zichzelf een expert noemen. Ook wij vertellen enkel hoe wij de wet interpreteren. Wij proberen een zo neutraal beeld mogelijk neer te zetten en onze informatie zo actueel mogelijk te houden.

Simon Janssen