WebsiteNazorg wenst je fijne feestdagen. Van 25 december t/m 1 januari zijn wij gesloten.
Voor spoedgevallen is onze helpdesk beschikbaar.

Wat zijn persoonsgegevens?

De wetgever definieert persoonsgegevens als volgt: elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Maar er zijn ook bijzondere persoonsgegevens.

Als we kijken naar de definitie van persoonsgegevens, elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, kunnen we stellen dat namen van organisaties en overleden personen geen persoonsgegeven zijn. Gegevens die wel leiden naar een levend persoon zijn dit dus wel.

De meest basale persoonsgegevens zijn de NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats). Daar valt ook een telefoonnummer onder en een IP adres.

Het verschil tussen persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens #

Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die extra aandacht van de wetgever vragen. Dit zijn persoonsgegevens over iemands afkomst, levensbeschouwelijke visie, politieke voorkeur, BSN nummers en informatie over de gezondheid. Deze dienen extra te worden beschermd.

Voorbeeld #

Stel u heeft een populaire website over kroepoek. Daarop deelt u recepten en uw lezers mogen daar reacties onder plaatsen. Zeer waarschijnlijk zijn er lezers die met eigen naam reageren. Dat zijn persoonsgegevens. Waarschijnlijk slaat uw (WordPress) CMS alle IP gegevens van de reageerders op met tijdstip. Ook die gegevens zijn herleidbaar naar een persoon, dus persoonsgegevens.

Stel u heeft geen foodblog, maar een blog over een politieke partij. Alle reacties die dan op uw blog worden achtergelaten zijn niet alleen mogelijk herleidbaar naar personen, maar geven ook meteen inzicht in politieke voorkeuren van deze personen.

Simon Janssen