WebsiteNazorg wenst je fijne feestdagen. Van 25 december t/m 1 januari zijn wij gesloten.
Voor spoedgevallen is onze helpdesk beschikbaar.

WordPress Gebruikersrollen

Wanneer je zelf, of een plugin als WooCommerce, gebruikers aanmaakt, krijgen die een rol toegewezen. Op basis van deze WordPress gebruikersrollen, kunnen deze gebruikers bepaalde taken op jouw website uitvoeren. In dit artikel leggen we uit wat de standaard gebruikersrollen in WordPress en WooCommerce zijn en welke mogelijkheden er zijn voor nog meer gebruikersrollen.

WordPress gebruikersrollen #

Onderstaand zijn de standaard gebruikersrollen voor WordPress. Weet dat in het geval van een multisite, een gebruikersaccount gedeeld wordt over alle websites. Echter heeft de gebruiker niet standaard rechten op alle websites. Zou een gebruiker op één van de sites zijn of haar wachtwoord wijzigen, is dit van kracht op alle websites waar hij of zij toegang toe heeft.

Super Beheerder (Super Admin) #

De rol van super beheerder of Super Admin is alleen aanwezig in WordPress multisite installaties. Deze beheerders krijgen automatisch beheer over alle WordPress installaties in het netwerk en kunnen op netwerkniveau wijzigingen aanbrengen aan de installatie. In gewone WordPress installaties is deze rol niet beschikbaar.

Beheerder (Administrator) #

De beheerder is de meest krachtige gebruiker in WordPress en kan letterlijk alles dat er mogelijk is. Denk niet alleen aan het aanmaken, wijzigen en verwijderen van pagina’s en posts, maar ook het installeren, aanpassen en verwijderen van plugins, thema’s, gebruikers etc.

Tip: Hou zicht op welke gebruikers allemaal beheerder zijn en geef geen beheerder rechten uit als de gebruiker die niet nodig heeft. Dit verkleint risico’s op het per ongeluk verwijderen van inhouden en functionaliteiten alsmede het risico op schade bij het uitlekken van accountgegevens.

Redacteur (Editor) #

Redacteuren krijgen vol beheer over de inhoud van jouw website. Pagina’s en posts kunnen ze aanmaken, wijzigen en verwijderen. Ook kunnen deze reacties beheren, maar ze kunnen geen instellingen aan de site aanpassen of functionele wijzigingen uitvoeren.

Auteur (Author) #

Gebruikers met een auteursrol kunnen alleen hun eigen posts publiceren, bewerken en verwijderen. Ze kunnen geen reacties beheren en kunnen geen functioneel beheer over de website uitvoeren.

Bijdrager (Contributor) #

Een bijdrager is verder beperkt dan de auteur. Een bijdrager kan wel posts aanmaken en wijzigen, maar niet zelfstandig publiceren. Dat zal altijd door een andere gebruiker gedaan moeten worden. Ook kunnen ze zelf geen afbeeldingen uploaden, categorieën en tags aanmaken. Uiteraard hebben ze geen toegang tot overige functies van de website.

Abonnee (Subscriber) #

Een abonnee heeft eigenlijk alleen maar een account binnen de website en kan e-mail en wachtwoord aanpassen.

WooCommerce Gebruikersrollen #

Zoals vele plugins, maakt WooCommerce eigen gebruikersrollen aan in WordPress zodat je beter zicht hebt op wie, wat is en kan.

Klant (Customer) #

De rol klant is een alternatief op de rol abonnee en kan naast het aanpassen van de eigen account ook eigen orders raadplegen en nieuwe orders plaatsen.

Shop Manager #

De Shop Manager rol is in staat om de complete WooCommerce shop te managen. Deze kan alle instellingen in WooCommerce aanpassen en ook producten en orders beheren. Binnen WordPress zelf heeft een shop manager dezelfde gebruikersrechten als de Redacteur (Editor).

WordPress Gebruikersrollen Aanpassen #

Het rollensysteem binnen WordPress laat het toe om nieuwe rollen te bedenken en daar zelf aan te koppelen wat iemand kan. Veel plugins gebruiken dit ook om rollen toe te voegen aan WordPress. Wil je dit zelf, kan kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de Members plugin. Daarnaast is het ook mogelijk met het schrijven van code, wat een snellere en betere oplossing is qua snelheid en veiligheid van jouw website. Het is echter te complex om in dit artikel uit te werken.

Arjan Olsder