WebsiteNazorg wenst je fijne feestdagen. Van 25 december t/m 1 januari zijn wij gesloten.
Voor spoedgevallen is onze helpdesk beschikbaar.

Wat is de Functionaris Gegevensbescherming (FG)?

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is binnen uw organisatie er voor verantwoordelijk dat uw organisatie werkt volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Niet iedere organisatie hoeft over een Functionaris Gegevensbescherming te beschikken.

Wanneer is een Functionaris Gegevensbescherming verplicht? #

De Functionaris Gegevensbescherming is verplicht wanneer u een overheidsinstantie of andere publieke organisatie bent. De enige uitzondering is wanneer u een rechtbank bent. Dus scholen, gemeenten etc moeten een FG aanmelden.

U moet ook een FG aanstellen wanneer u op grote schaal individuelen volgt. Denk aan camera toezicht en het bijhouden van de gezondheid van mensen via wearables, maar ook wanneer u via uw website aan profiling doet van grote hoeveelheden bezoekers.

Tenslotte moet u een FG aanstellen wanneer u bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld wanneer u een blog heeft over de politiek, een kerk website heeft waarop mensen zich kunnen registreren etc.

Lidstaten van de EU kunnen zelf ook uitzonderingen benoemen waarop een FG binnen de lidstaat verplicht is. Dit is in Nederland nog niet het geval geweest.

Heeft u al een Functionaris Gegevensbescherming? #

Dan moet u deze opnieuw aanmelden. Onder de nieuwe wet moeten andere gegevens over deze functionaris worden vastgelegd. Een aangemelde FG onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens is dus niet automatisch ook een aangemelde FG onder de AVG.

Simon Janssen